AP-veteranene i Skedsmo Arbeiderparti har hatt sitt første møte!

Pensjonistene i Skedsmo Arbeiderparti vil nå få en møteplass; Siste mandag i måneden klokka 12 på partikontoret på rådhuset med oppstart 29. august 2016.

original_1478642897_9422736

Mange positive tilbakemeldinger gjorde at vi fort ble enige om at det er liv laga for et seniorforum i Skedsmo arbeiderparti. I første omgang vil det bli møter siste mandag i måneden fra august til og med november. De frammøtte diskuterte hva vi ønsket å få ut av møteplassen.

- Vi ønsker å være et møtested på dagtid hvor medlemmene kan møtes for å diskutere aktuelle politiske saker

- Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til Skedsmo Arbeiderparti

- Vi vil være en aktiv part som kan reise viktige saker i partiet, og ikke bare være opptatt av saker som angår eldre

- Vi skal se helheter og bidra der det er behov

- Vi vil gjerne bidra aktivt i valgkamp

- Vi vil gjerne skrive innlegg/artikler – gjerne egen spalte på hjemmesida til Skedsmo Arbeiderparti