AP-veteranene i Skedsmo Arbeiderparti

Faste møter siste mandag i måneden som en prøveordning ut 2016

original_1478639789_4276683

Målgruppa er medlemmer i Skedsmo Arbeiderparti som er pensjonister eller av andre grunner har lyst og mulighet  til å møtes på dagtid. Vi har satt av siste mandagen i måneden fra klokka 1200 på partikontoret, Rådhuset. Vi har planer om politiske diskusjoner til kaffe og hjemmebakte kaker. På møtet 29. august er hovedtemaet bruk av eiendomsskatten med mulige innspill til politikerne.