Åpent møte om kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Tirsdag 18. oktober blir det Åpent møte om kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2027. Skedsmo Arbeiderparti har invitert idrettslagene i kommunen for å diskutere forslaget.

original

 

Møtet holdes i kommunestyresalen på Skedsmo Rådhus kl. 18-21, 18 oktober 2016.

Velkommen til åpent møte om kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2027 i kommunestyresalen på Skedsmo Rådhus kl. 18-21, 18 oktober. Vi har invitert representanter for idretten i Skedsmo. Vi vil høre deres prioriteringer og synspunkter for perioden 2017-2027. Planen skal behandles i kommunestyret og har høringsfrist 20. oktober.

Høringsutkast: https://www.skedsmo.kommune.no/globalassets/kultur/horinger/kommundelplan-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2017-2027-versjon-9.-september-2016.pdf

Facebookarrangement: https://www.facebook.com/events/186315345125156/

Det blir servert pizza.

Ta med en venn og kom!