Aps viktigste saker: Skole, eldreomsorg, arbeid

- Arbeiderpartiets viktigste saker i Skedsmo er god kvalitet i skolen med et regne-, skrive- og leseløfte som omfatter alle elever. Videre utbygging av eldreomsorgen for en aktiv og verdig alderdom. Gode nærmiljøer og tilbud i hele kommunen; på Skedsmokorset, Skjetten, Strømmen, Lillestrøm, Kjeller og Leirsund, sier Ole Jacob Flæten, Arbeiderpartiets ordfører i Skedsmo.

original_1478642894_0422177

- I tillegg må vi gjøre enda mer for å møte den økende arbeidsløsheten. Derfor har vi opprettet et eget jobbsenter i Skedsmo der de arbeidsledige skal få tettere og bedre oppfølging, og vi vil legge til rette for å etablere enda flere arbeidsplasser i Skedsmo, sier han

Sterke fellesskap

Han mener fellesskapsløsninger er det viktigste når vi skal skape trygge og gode rammer for alle som bor i Skedsmo, og viser til løftet som Ap ga i forrige valgkamp om 100 nye omsorgsplasser og 100 nye stillinger i eldreomsorgen som er innfridd.

- Jeg tror på sterke fellesskapsløsninger. Fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte når vi stiller opp for hverandre. Det er slik vi har styrket eldreomsorgen slik vi lovet og slik vi vil bygge den videre ut, sier han.

Miljøvennlig utvikling

Befolkningsveksten i Skedsmo er relativt stor. Flæten lover at Ap vil prioritere å løse transportutfordringene i kommunen.

- Mange ønsker å flytte til Skedsmo. Det er vi glade for, men vi må bygge ut infrastrukturen i takt med veksten. Derfor vil vi styrke kollektivtrafikken og sikre at folk kommer seg effektivt til og fra jobb, sier Flæten.

Arbeiderpartiet vil:

• Bygge ut eldreomsorgen i takt med behovet, og sikre alle eldre et godt og variert tilbud på det nye bo- og aktivitetssenteret i Lillestrøm.

• Videreutvikle Skedsmoskolen basert på oppdatert kunnskap og forskning. Styrke barnehagene og SFO. Elever som trenger ekstra oppmerksomhet for å få til god læring skal fanges opp tidlig.

• Gi lærerne og skolelederne gode etter- og videreutdanningsmuligheter. Vi skal ha et spesielt fokus på å kvalitetssikre og sette inn tiltak i overgangene mellom barnehage – skole, barneskole – ungdomsskole, ungdomsskole-videregående.

• Utvide gratisprinsippet for idretten slik at kommunen dekker driften av kunstgressbanene.

• Etablere et treffsted på Skjetten, ferdigstille Husebylåven og samle idrettsanlegg på Skedsmokorset på Lundjordet.

• Satse på sykkelbyene Strømmen og Lillestrøm.

• Bygge ny skole og utvikle Kulturkvartalet i Lillestrøm.

• Sikre gode rammevilkår for næringslivet og kompetansemiljøene på Kjeller.