Arbeid, skole og eldreomsorg - våre hovedsaker

Vi bør prioritere de store pengene til å skape flere arbeidsplasser, mer tid til læring i skolen og videre utbygging av eldreomsorgen, skriver Runhild Aae Klausen, Aps varaordførerkandidat i dagens RB.

original_1478642893_160581

Skedsmo arbeiderparti ønsker en aktiv politikk for flere arbeidsplasser i vår region. Et sterkt og variert arbeidsmarked her er grunnlaget for utvikling i bybåndet fra LSK (Lillestrøm, Strømmen, Kjeller) til Ahus. I miljøregnskapet er det ingenting som slår det å kunne gå eller sykle til jobb. Et godt jobbmarked betyr mye for oss som bor her.

Blå-blå svekkelser
Vekst og næringsutvikling bygger på kunnskap. Vi vil sørge for gode rammevilkår for HiOA. Lærlinger har en viktig plass i utdanningssystemet. Vi har utvidet antall lærlinger til 1 pr 1000 innbyggere, og vil fortsette denne satsingen.

Skedsmo Arbeiderparti sier nei til midlertidig ansettelser, og vil ikke innføre den blåblå regjeringens svekkelser av arbeidsmiljøloven i kommunen.

Skedsmo som kunnskapssenter
I Skedsmo har vi sterke forskningsmiljøer innen energi og miljø, som er et godt utgangspunkt for videre satsing. Vi ønsker å styrke nyskaping og øke antallet bedriftsetableringer.

Vi vil ha Skedsmo som kunnskapssenter for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi vil ta vare på og videreutvikle Forsvaret med underliggende organisasjoners arbeidsplasser i Skedsmo.

Skattekutt til de rikeste
Den blåblå regjeringen, viser tydelig frem hovedlinjene i den blå politikken. De gjør arbeidsmiljøloven hardere for arbeidstakere, og mykere for bedriftseiere. De vil svekke de offentlige sykehusene, og øke andelen private sykehus. De åpnet for flere kategorier private skoler. De vil privatisere og konkurranseutsette jernbanen og de fleste andre offentlige virksomheter.

I VG er det avslørt at regjeringen nok en gang planlegger skattekutt til de rikeste. Disse milliardene burde heller vært brukt til å skape flere arbeidsplasser, mer tid til læring i skolen og videre utbygging av eldreomsorgen.

Langsiktig satsing
Arbeiderpartiet ønsker å satse videre på en aktiv langsiktige politikk for å stimulere til nye arbeidsplasser i alle deler av næringslivet. Vi vil bidra til å ruste Skedsmo og regionen vår for fremtiden, legge til rette for arbeidsplasser her, og bidra i en dugnad for å få ned klimautslippene på vei mot lavutslippssamfunnet.

Runhild Aae Klausen
Varaordførerkandidat Skedsmo Ap