Jørgen Vik blir den siste lederen av Skedsmo Arbeiderparti

12. april endrer partiet navn til Lillestrøm Arbeiderparti. Da blir partiet slått sammen med Fet og Sørum Arbeiderparti og skal velge nytt styre. Sammen skal vi forberede oss til Kommunevalget 2019. Nytt kommunestyre skal være på plass fram til kommunene slår seg sammen til Lillestrøm kommune.

Tuva Moflag gjestet årsmøtet. Hun var ordfører i Ski kommune før hun ble valgt inn på Stortinget i høst. Der sitter hun i helsekomiteen. Hun ble ikke den siste ordføreren i Ski kommune. Men hun fikk æren av å være den siste som fikk holde en politisk innledning på Skedsmo Arbeiderpartis årsmøte. Med erfaringene fra sammenslåingen av Ski og Oppegård til Nordre Follo Arbeiderparti, rådet hun oss til å være raskt på banen med informasjon om Lillestrøm Arbeiderparti. Ønsker å hjelpe oss med å vinne neste kommunevalg.

Hun hadde mange interessante innspill på Helsepolitikk. Innlegget ble fulgt av gode innlegg fra et engasjert årsmøte. 

Med få unntak innstilte valgkomiteen på at valgene fra årsmøtet 2017 prolongeres fram til 12. april 2018. Det er bare gjort endringer der tillitsvalgte selv ytret ønske om det. 

Styret;Leder: Jørgen Vik, Politisk nestleder: Vilde Ørnung, Organisatorisk Nestleder: Kjell O. Rud,Sekretær: Kirsti Nossum, Kasserer: Perica Maksimovic,Studieleder: Kristin Jesnes,Kvinnekontakt: Julie Størksen Hagesæter, Styremedlemmer: (info): Magnus Mühlbradt, (Faglig-politisk): Anne-Britt Weum, AUFs representant i styret: Emil J Stenhaug. Varamedlemmer: Kaveh Abdali, Hoda Imad, Aage Jacobsen,          Kjersti Weimoth Sørensen (tidligere faglig-politisk kontakt),              Per Nygren. Valgkampleder: Ulf Bakke

Årsmøtet behandlet 15 forslag, 7 av disse ble sendt videre til Årsmøtet i Akershus Arbeiderparti.

 

Jørgen Vik, Siste leder i Skedsmo Arbeiderparti sammen med Tuva Moflag, Stortingsrepresentant,Akershus Arbeiderparti

Jørgen Vik, siste leder av Skedsmo Arbeiderparti og Tuva Moflag, Stortingsrepresentant, Akershus Arbeiderparti