Kommunesammenslåing med Fet - Hva skjer?

Det kommer brosjyrer i alles postkasser om hva som skjer i Skedsmo og Fet kommuner på veien fram mot en ev. ny kommune

original_1478641760_2658396


Vil du ha informasjonen nå, så høyreklikker du på denne lenken og finner du Informasjonsbrosjyre som inneholder alle opplysninger du trenger fram mot folkeavstemmingen: 

http://online.pubhtml5.com/sawl/rmci/#p=1

Høyreklikk på denne lenka og du finner Forhandlings-avtalen med Fet: https://www.skedsmo.kommune.no/Documents/Sentraladministrasjonen/Informasjonsavd/Avtale%20mellom%20Fet%20og%20Skedsmo%20-%20underskrevet%204%20%20mai%202016.pdf

Timeplan:

- 19. mai: Informasjonsbrosjyren blir lagt i alles postkasser

- 21. – 29. mai; Forhåndsstemmegivning på Skedsmo Rådhus og Strømmen bibliotek

- 25. mai; Folkemøte på Lillestrøm kultursenter kl. 1900

- 30. mai 2016 fra kl. 0900 – 2100; Stemming i din valgkrets eller på Rådhuset

- 21. juni; Kommunestyret gjør sine vedtak