Vi sier ja til kommunesammenslåing med Fet kommune!

Skedsmo Arbeiderparti mener at de store samfunnsoppgavene løses best i fellesskap. For å tilby enda bedre tjenester til våre innbyggere, mener vi det er riktig og viktig at vi slår oss sammen med Fet kommune.

original_1478642901_0065808Vi er heldige som bor i en av landets beste kommuner. Vi har full barnehagedekning, og en god skole for alle barn og unge. Gjennom å bygge ut flere sykehjemsplasser og styrke hjemmebaserte tjenester så arbeider vi hver dag for at våre eldre skal ha en trygg og aktiv alderdom. Dette er noen av våre mest prioriterte saker.

I fremtiden vil vi stå overfor andre utfordringer enn vi gjør i dag. Vi mener at en sammenslåing med Fet vil bidra til å styrke det kommunale tilbudet slik at skoler, barnehager, helsetjenester og eldreomsorg fortsatt vil være blant landets beste. En sammenslåing vil gi et større kompetansemiljø blant de ansatte i kommunen, og bidra til at tjenestene i større grad kan tilpasses innbyggernes behov. Vi ønsker å fortsette å styrke fellesskolen og sikre en god eldreomsorg. Samtidig er det viktig at de som arbeider i kommunen skal ha gode og stabile arbeidsplasser.

Arbeid til alle er en av Arbeiderpartiets viktigste saker. Arbeid er nøkkelen til trygghet i hverdagen og til god integrering. En større kommune vil være mer attraktiv for næringslivet. Vi ønsker at flere bedrifter skal etablere seg her, slik at flere kan bo og jobbe i kommunen vår.

En ny storkommune vil stå sterkere i møte med fylke og stat i sakene som er viktige for oss. Dermed kan vi i større grad påvirke den langsiktige utviklingen for vår region. Dette er særlig viktig når det gjelder areal og transportutvikling, og i møte med klimautfordringene. En sammenslåing vil kunne gi et bedre kollektivtilbud og utvikling av nye grønne fritidssområder. Dette vil gi forutsigbarhet og en enklere hverdag. I tillegg gir det renere luft og vil skape gode miljøer å vokse opp i. 

I fellesskap løser vi de store utfordringene best og sammen får vi til mer. Vi sier ja til sammenslåing med Fet kommune!