Partiprogrammet 2019 - 2023

Programmet er vedtatt på medlemsmøte 22. november 2018

Programmet er bygget på våre kjerneverdier; fellesskap, likhet og solidaritet. Med ansvar for alle med med blikk for den enkelte, vil vi styre Lillestrøm kommune for å oppnå:

- Gode tjenester
- Like muligheter - uansett alder og bakgrunn
- En bærekraftig utvikling som tar vare på naturen og miljøet vårt

Programmet i sin helhet finner du i vedlagte PDF-fil 

Er du enig med Skedsmo Ap om Partiprogrammet 2019 - 2023?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!